Det lokale eltilsyn
Informasjonsfilm

Informasjonsfilm for Det lokale eltilsyn og Haugaland Kraft om komfyrbrann. Filmen vises på egen stand under festivalen hvor det er mulig å vinne ulike festivalrelaterte premier.
Back to Top