Haugaland Kraft AS
Logo/identitet
Uttalelse fra kunde:
I februar 2010 inviterte vi tre lokale byråer til å komme med forslag på å oppdatere/oppgradere vår grafiske profil samt å lage en profilhåndbok.
Praktisk bruk av logoen vår har i flere tilfeller vært problematisk, dette har resultert i mange varianter og ulik bruk av den. Størrelsesforholdet mellom stjerne/basseng har i mange sammenhenger gått ut over lesbarheten av navnet vårt.

Føringene som ble lagt for utførelsen av oppdraget var at vi ikke hadde til hensikt å endre logo eller hovedfarger. Tilleggsfargene som lå i de grafiske retningslinjene ønsket vi også å oppdatere til mer moderne farger. Vi ønsket et mer helhetlig uttrykk i vår profilering, enten det var annonser, farger, forskjellig trykt materiell eller logo bruk. 

Byrået ble valgt pga. av måten det tilnærmet seg oppdraget på og for at vi «kunden» var en del av å finne det ultimate løsningsforslaget. Byrået gjorde et grundig forarbeid på å få frem vår identitet, verdier og visjon. Prosessen frem til sluttresultat har vært preget av god kommunikasjon, profesjonalitet, kreativitet og ikke minst at Byrået har vær lydhør til våre innspill og ideer.

Vi er veldig fornøyd med samarbeidet og byrået har løst oppdraget på en utmerket måte.

​​​​​​​
Gunn M. Lassesen
Divisjonssjef Marked, Haugaland Kraft
Back to Top