Karaoke
Personlig prosjekt
Prosess på inkjet/kryssfiner design.

1. Design/layout 
2. Transfer
3. Lakkering
Back to Top