Håp er en sinnstilstand vi opplever når vi får troen på at noe i livet vårt kan endres til noe positivt.
Håp er en drivkraft som gir oss mot, styrke, vilje og glede, selv når håpløsheten er stor.
Barnet ditt har blitt skadet, så mye er knust, så mye ødelagt, så mye er vondt.
Barnet har sår og skader som skal heles gjennom ditt håp.

På Solstrand har vi et håpstre - et symbol for vekst og muligheter, fremtid og håp.
Håpstreet er nakent, dødt og kaotisk og kan symbolisere det som er ødelagt eller vanskelig i livet vårt. 
Ved siden av Håpstreet er det en skål med glasshjerter.
I hjertet bor følelser, tro og håp. I hjertet føler vi glede, kjærlighet, sinne og sorg. 
Velg et glasshjerte som skal symbolisere det smertefulle eller vanskelige i livet ditt og heng det på Håpstreet.
Glasshjertet gir det bladløse Håpstreet liv og lar det blomstre, det skaper skjønnhet og harmoni der kaos og livløshet rådet.

«så mye er knust, så mye er ødelagt.
mennesker har gjort skade.
Gud - så mange har tråkket på og ikke respektert grenser.
la ikke det som er Knust ødelegges mer.
La oss vokse og leve»
Tidsskrift for sjelesorg 4/2014

 
Håpstreet er laget etter en idé fra Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep og er designet av Kjell Jakobsen (www.kjelljakobsen.no) formskjært av Robert Kvilhaug (www.kvilhaug.as)
Håpstreet ble pusset av flere dyktige og engasjerte hender på Solstein under oppsyn av Sten Jonny Andersson og Kjell Jakobsen. Glasshjertene ble laget på Solstein med Marianne Hansen Hogneland som sparringspartner og arbeidsleder. Solstein har som hovedmål er å hjelpe mennesker tilbake til arbeidslivet, og å gi permanent jobb til de som faller utenfor det ordinære jobbmarkedet.(www.solstein.no)
Back to Top